• 877.566.2430
Give

Our CrossWind Tagalog Expression is the first worship service in Metro Denver in the Filipino Language. 

Halina't sumamba tuwing 2:30 ng hapon tuwing Linggo dito po lamang sa Crosswind Church.

Tayo na’t Sumamba sa Panginoon Kasama ng Buong Pamilya!